SILSILAH KERAJAAN KESULTANAN BANTEN


Tawasul silsilah merupakan salah cara untuk mempermudah mendapat keilmuan sejarah, untuk kita semua.

Nabi Muhammad SAW
Fatimah Az-Zahra
Al-Husain putera Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad
Al-Imam Sayyidina Hussain
Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin
Sayyidina Muhammad Al Baqir bin
Sayyidina Ja’far As-Sodiq bin
Sayyid Al-Imam Ali Uradhi bin
Sayyid Muhammad An-Naqib bin
Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi bin
Ahmad al-Muhajir bin
Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah bin
Sayyid Alawi Awwal bin
Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin
Sayyid Alawi Ats-Tsani bin
Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin
Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)
Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin
Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad, India) bin
Sayyid Abdullah Al-’Azhomatu Khan bin
Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin Al-Khan bin
Sayyid Syaikh Jumadil Qubro @ Jamaluddin Akbar Al-Khan bin
Sayyid ‘Ali Nuruddin Al-Khan @ ‘Ali Nurul ‘Alam
Sayyid ‘Umadtuddin Abdullah Al-Khan bin
Sunan Gunung Jati @ Syarif Hidayatullah Al-Khan

SYARIF HIDAYATULLAH – SUNAN GUNUNG JATI berputera :

Ratu Ayu Pembayun
Pangeran Pasarean
Pangeran Jaya Lelana
Maulana Hasanuddin
Pangeran Bratakelana
Ratu Wianon
Pangeran Turusmi

PANGERAN HASANUDDIN – PANEMBAHAN SUROSOWAN (1552-1570) berputera :

Ratu Pembayun
Pangeran Yusuf
Pangeran Arya Japara
Pangeran Suniararas
Pangeran Pajajara
Pangeran Pringgalaya
Pangeran Sabrang Lor
Ratu Keben
Ratu Terpenter
Ratu Biru
Ratu Ayu Arsanengah
Pangeran Pajajaran Wado
Tumenggung Wilatikta
Ratu Ayu Kamudarage
Pangeran Sabrang Wetan

MAULANA YUSUF PANEMBAHAN PAKALANGAN GEDE (1570-1580) berputra :

Pangeran Arya Upapati
Pangeran Arya Adikara
Pangeran Arya Mandalika
Pangeran Arya Ranamanggala
Pangeran Arya Seminingrat
Ratu Demang
Ratu Pecatanda
Ratu Rangga
Ratu Ayu Wiyos
Ratu Manis
Pangeran Manduraraja
Pangeran Widara
Ratu Belimbing
Maulana Muhammad

MAULANA MUHAMMAD PANGERAN RATU ING BANTEN (1580-1596) berputra :

Pangeran Abdul Kadir

SULTAN ABUL MAFAKHIR MAHMUD ‘ABDUL KADIR KENARI (1596-1651) berputra :

Sultan ‘Abdul Maali Ahmad Kenari (Putra Mahkota)
Ratu Dewi
Ratu Ayu
Pangeran Arya Banten
Ratu Mirah
Pangeran Sudamanggala
Pangeran Ranamanggala
Ratu Belimbing
Ratu Gedong
Pangeran Arya Maduraja
Pangeran Kidul
Ratu Dalem
Ratu Lor
Pangeran Seminingrat
Ratu Kidul
Pangeran Arya Wiratmaka
Pangeran Arya Danuwangsa
Pangeran Arya Prabangsa
Pangeran Arya Wirasuta
Ratu Gading
Ratu Pandan
Pangeran Wirasmara
Ratu Sandi
Pangeran Arya Jayaningrat
Ratu Citra
Pangeran Arya Adiwangsa
Pangeran Arya Sutakusuma
Pangeran Arya Jayasantika
Ratu Hafsah
Ratu Pojok
Ratu Pacar
Ratu Bangsal
Ratu Salamah
Ratu Ratmala
Ratu Hasanah
Ratu Husaerah
Ratu Kelumpuk
Ratu Jiput
Ratu Wuragil

PUTRA MAHKOTA SULTAN ‘ABDUL MA’ALI AHMAD, berputera:

Abul Fath Abdul Fattah
Ratu Panenggak
Ratu Nengah
Pangeran Arya Elor
Ratu Wijil
Ratu Puspita
Pangeran Arya Ewaraja
Pangeran Arya Kidul
Ratu Tinumpuk
Ratu Inten
Pangeran Arya Dipanegara
Pangeran Arya Ardikusuma
Pangeran Arya Kulon
Pangeran Arya Wetan
Ratu Ayu Ingalengkadipura

SULTAN AGENG TIRTAYASA -’ABUL FATH ‘ABDUL FATTAH (1651-1672) berputra :

Sultan Haji
Pangeran Arya ‘abdul ‘Alim
Pangeran Arya Ingayudadipura
Pangeran Arya Purbaya
Pangeran Sugiri
Tubagus Rajasuta
Tubagus Rajaputra
Tubagus Husaen
Raden Mandaraka
Raden Saleh
Raden Rum
Raden Mesir
Raden Muhammad
Raden Muhsin
Tubagus Wetan
Tubagus Muhammad ‘Athif
Tubagus Abdul
Ratu Raja Mirah
Ratu Ayu
Ratu Kidul
Ratu Marta
Ratu Adi
Ratu Ummu
Ratu Hadijah
Ratu Habibah
Ratu Fatimah
Ratu Asyiqoh
Ratu Nasibah
Tubagus Kulon

SULTAN ABU NASR ABDUL KAHHAR – SULTAN HAJI (1672-1687) berputra :

Sultan Abdul Fadhl
Sultan Abul Mahasin
Pangeran Muhammad Thahir
Pangeran Fadhludin
Pangeran Ja’farrudin
Ratu Muhammad Alim
Ratu Rohimah
Ratu Hamimah
Pangeran Ksatrian
Ratu Mumbay (Ratu Bombay)

SULTAN ABUDUL FADHL (1687-1690) berputra :
– Tidak Memiliki Putera

SULTAN ABUL MAHASIN ZAINUL ABIDIN (1690-1733 ) berputra :

Sultan Muhammad Syifa
Sultan Muhammad Wasi’
Pangeran Yusuf
Pangeran Muhammad Shaleh
Ratu Samiyah
Ratu Komariyah
Pangeran Tumenggung
Pangeran Ardikusuma
Pangeran Anom Mohammad Nuh
Ratu Fatimah Putra
Ratu Badriyah
Pangeran Manduranagara
Pangeran Jaya Sentika
Ratu Jabariyah
Pangeran Abu Hassan
Pangeran Dipati Banten
Pangeran Ariya
Raden Nasut
Raden Maksaruddin
Pangeran Dipakusuma
Ratu Afifah
Ratu Siti Adirah
Ratu Safiqoh
Tubagus Wirakusuma
Tubagus Abdurrahman
Tubagus Mahaim
Raden Rauf
Tubagus Abdul Jalal
Ratu Hayati
Ratu Muhibbah
Raden Putera
Ratu Halimah
Tubagus Sahib
Ratu Sa’idah
Ratu Satijah
Ratu ‘Adawiyah
Tubagus Syarifuddin
Ratu ‘Afiyah Ratnaningrat
Tubagus Jamil
Tubagus Sa’jan
Tubagus Haji
Ratu Thoyibah
Ratu Khairiyah Kumudaningrat
Pangeran Rajaningrat
Tubagus Jahidi
Tubagus Abdul Aziz
Pangeran Rajasantika
Tubagus Kalamudin
Ratu Siti Sa’ban Kusumaningrat
Tubagus Abunasir
Raden Darmakusuma
Raden Hamid
Ratu Sifah
Ratu Minah
Ratu ‘Azizah
Ratu Sehah
Ratu Suba/Ruba
Tubagus Muhammad Said (Pg. Natabaya)

SULTAN MUHAMMAD SYIFA’ ZAINUL ARIFIN (1733-1750) berputra :

Sultan Muhammad ‘Arif
Ratu Ayu
Tubagus Hasannudin
Raden Raja Pangeran Rajasantika
Pangeran Muhammad Rajasantika
Ratu ‘Afiyah
Ratu Sa’diyah
Ratu Halimah
Tubagus Abu Khaer
Ratu Hayati
Tubagus Muhammad Shaleh

SULTAN SYARIFUDDIN ARTU WAKIL (1750-1752 )
– Tidak Berputera

SULTAN MUHAMMAD WASI’ ZAINUL ‘ALIMIN (1752-1753)
– Tidak Berputera

SULTAN MUHAMMAD ‘ARIF ZAINUL ASYIKIN (1753-1773) berputra :

Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliyudin
Sultan Muhyiddin Zainusholiohin
Pangeran Manggala
Pangeran Suralaya
Pangeran Suramanggala

SULTAN ABUL MAFAKHIR MUHAMMAD ALIYUDDIN (1773-1799) berputra :

Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin
Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II)
Pangeran Darma
Pangeran Muhammad Abbas
Pangeran Musa
Pangeran Yali
Pangeran Ahmad

SULTAN MUHYIDDIN ZAINUSHOLIHIN (1799-1801) berputra :

Sultan Muhammad Shafiuddin

Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802)
Sultan Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803)
Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II) (1803-1808)
Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809)
Sultan Muhammad Syafiuddin (1809-1813)
Sultan Muhammad Rafiuddin (1813-1820)

SEJARAH KEBUYUTAN BANTEN

PRABU DEWARATU PULO PANAITAN
PRABU LANGLANG BUANA GUNUNG LOR PULASARI
PRABU MUNDING KALANGON PUNCAK MANIK GUNUNG LOR PULASARI
PRABU SEDASAKTI TAJO POJOK
PRABU MANDITI GUNUNG KARANG
PRABU BANGKALENG CANGKANG
NYAIMAS RATU WIDARA PUTIH SERAM TENGAH LAUTAN
NYAIMAS DJONG
KYAI AGUS DJU
INDRA KUMALA GUNUNG KARANG PEPITU PAKUAN
MANIK KUMALA SUNGAI CIUJUNG

SEJARAH PERGURUAN PARA WALI TANAH BANTEN

SYEIKH MUHAMMAD SHOLEH GUNUNG SANTRI CILEGON
SYEIKH MUHAMMAD SHIHIB TAGAL PAPA MENGGER
SYEIKH ABDUL RO ’UF PARAJAGATI CINGENGE
SYEIKH ABDUL GHANI MENES
SYEIKH MAHDI CARINGIN LABUAN
SYEIKH ABDURROHMAN ASNAWI CARINGIN LABUAN
SYEIKH WALI DAWUD CINGINDANG LABUAN
SYEIKH KIYAI MACHDUM ABDUL DJALIL KALIMAH BARRONI GUNUNG RAMA SUKOWATI LABUAN
SYEIKH CINDRAWULUNG GUNUNG SINDUR TANGERANG
SYEIKH HAJI KAISAN
SYEIKH HAJI SILAIMAN GUNUNG SINDUR
SYEIKH KANJENG KYAI DALEM MUSTOFA GUNUNG SINDUR
SYEIKH KYAI BAGUS ATIK SULAIMAN CHOLIQ SERPONG

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya”.

 

Sumber :http://walangkramat.wordpress.com

Iklan
Categories: Elangtakbersayap, Ilmu Pengetahuan | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: